İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI

SIRANO

VATANDAŞA SUNULANHİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİNTAMAMLANMASÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

Nüfus Cüzdanı Verilmesi

1-Nüfus Cüzdanının Kayıp veya Çalınmış Olması Durumunda;Çalışan Kurum Yetkilisi veya Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Muhtarlığı Tarafından Düzenlenmiş,"Cüzdan Talep Belgesi"Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik BelgesiKimliğini Kanıtlayan Sorulara Doğru Cevap Alınması. 2- Nüfus Cüzdanının Yenilenmesi veya Değiştirilmesi Durumunda;a. İbraz Edilen Nüfus Cüzdanı veya Cüzdana Ait Seri Numarası, Saymanlık Bilgileri Kayıtlı İse;    İbraz Edilen Eski Nüfus Cüzdanı    Kişinin Son Halini Gösterir (2) adet Vesikalık Fotoğrafb.İbraz Edilen Nüfus Cüzdanı veya Cüzdana Ait Seri Numarası, Saymanlık Bilgileri Kayıtlı Değil İse;(1) Çalışan Kurum Yetkilisi veya Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Muhtarlığı Tarafından Düzenlenmiş,     "Cüzdan Talep Belgesi"(2) Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(3) Kimliğini Kanıtlayan Sorulara Doğru Cevap Alınması.

7 dk.

2

Nüfus Kayıt ÖrneğiVerilmesi

1-Kaydın Gerçek Sahibi (Reşit Olan);Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi2-Kaydın Gerçek Sahibi Dışında (Anne, Baba, Eş ve Reşit Çocuklar);Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi3-Resmi Vekiller;Yetki Verildiğine Dair Noterden Alınan Vekaletname

1 dk.

3

Yerleşim Yeri ve DiğerAdres Belgesi Verilmesi

1- Kaydın Gerçek Sahibi (Reşit Olan);Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi2-Kaydın Gerçek Sahibi Dışında (Anne, Baba, Eş ve Reşit Çocuklar);Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi3-Resmi Vekiller;Yetki Verildiğine Dair Noterden Alınan Vekaletname

1 dk.

4

Adres Beyan İşlemleri

1-a-Beyan Edilen Adres Mernis Veritabanında Var ve Boş İse;(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(2) Resmi Veliler İçin, Yetki Verildiğine Dair Noterden Alınan Vekaletnameb.Beyan Edilen Adres Mernis Veritabanında Var ve Dolu İse;(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi     Adresi Teyit Edici, Doğrulayıcı, Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Noter Tastikli Kira Sözleşmesi,     Tapu Kaydı Gibi Belgeler.

7 dk.

5

Doğumİşlemleri

1-Anne veya Babanın Müracaatı Halinde;(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(2) Doğum Raporu (Varsa)2-Anne veya Babanın Bulunmaması Halinde;a.Mahkemece Atanmış Kayyım veya Vasi;(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(2) Doğum Raporu (Varsa)b.Büyük Ana, Büyük Baba veya Ergin Kardeşler yada Çocuğu Yanında Bulunduran;(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(2) Doğum Raporu (Varsa)3-Evlilik Dışında Dünyaya Gelen Çocukların Bildirimi;a.Anne;(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(2) Doğum Raporu (Varsa)b.Anne Kısıtlı veya Ölmüş İse, Mahkemece Atanan Kayyım veya Vasi Tarafından;(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(2) Doğum Raporu (Varsa)

15 dk.

6

Çok Dilli BelgelerDoğum, Evlenme, Ölüm Kayıt Örnekleri

1-Kaydın Gerçek Sahibi (Reşit Olan);(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(2) Dilekçe2-Kaydın Gerçek Sahibi Dışında (Anne, Baba, Eş ve Reşit Çocuklar);(1) Nüfus Cüzdanı veya Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(2) Dilekçe3-Resmi Vekiller;Yetki Verildiğine Dair Noterden Alınan Vekaletname

10 dk.

  7

   Uluslararası Aile Cüzdanı(Evlenme Cüzdanı)

 1-Uluslararası Aile Cüzdanının Kayıp veya Çalınmış Olması Durumunda;(1) Çalışan Kurum Yetkilisi veya Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Muhtarlığı Tarafından Düzenlenmiş,     "Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi"(2) Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi(3) Kimliğini Kanıtlayan Sorulara Doğru Cevap Alınması.(4) Kişilerin Son Halini Gösterir İkişer adet Vesikalık Fotoğraf2-Uluslararası Aile Cüzdanının Yenilenmesi veya Değiştirilmesi Durumunda;(1) İbraz Edilen Eski Uluslararası Aile Cüzdanı(2) Kişilerin Son Halini Gösterir İkişer adet Vesikalık Fotoğraf

  15 dk.

8

Evlilik Soyadı İle Kızlık Soyadını Beraber Kullanma

1-Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi2-Dilekçe

4 dk.

9

Tanıma

1-Tanınan Çocuk Aile Kütüklerinde Kayıtlı Değil İse;(1) Anne ve Babanın Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Bilgilerini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Belge(2) Resmi Senet (Baba ve Annenin Nüfus Memuruna, Mahkemeye, Notere veya Konsolosluğa Başvurarak     Yazılı Olarak Düzenlenen Tanıma Senedi)(3) Doğum Raporu (Varsa)2-Tanınan Çocuk Anasının Bekarlık Hanesinde Kayıtlı İse;(1) Anne ve Babanın Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Bilgilerini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Belge(2) Çocuğun Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Bilgilerini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Belge(3) Resmi Senet (Baba ve Annenin Nüfus Memuruna, Mahkemeye, Notere veya Konsolosluğa Başvurarak     Yazılı Olarak Düzenlenen Tanıma Senedi)3-Tanınan Evli Kadın İse;(1) Anne ve Babanın Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Bilgilerini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Belge(2) Tanınan Evli Kadının Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Bilgilerini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Belge(3) Resmi Senet (Baba ve Annenin Nüfus Memuruna, Mahkemeye, Notere veya Konsolosluğa Başvurarak     Yazılı Olarak Düzenlenen Tanıma Senedi)4-Tanınan Evli Erkek İse;(1) Anne ve Babanın Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Bilgilerini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Belge(2) Tanınan Evli Erkeğin Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Bilgilerini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Belge(3) Resmi Senet (Baba ve Annenin Nüfus Memuruna, Mahkemeye, Notere veya Konsolosluğa Başvurarak     Yazılı Olarak Düzenlenen Tanıma Senedi)

7 dk. 

10

Ölü Olduğu HaldeNüfus Kütüklerinde Sağ Görünenler

  1-Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi2-Ölümü Bilen En Az İki Tanığın Bulunduğu Dilekçe3-Varsa İddiayı Kanıtlayan Resmi Belge4-Tahkikat Formu

Kolluk Tahkikatı Sonucuna Göre

11

Nüfus Kütüklerinde Yanlış Olduğu İddia Edilen Bilgilerin Araştırılması ve Düzeltilmesi Talebi

 1-Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi2-DilekçeMaddi hata veya Din bilgisinin boş bırakılması silinmesi yada değiştirilmesi dışında kalan tüm taleplerMahkeme kararı olmadıkça değiştirilmez

15 dk.Kayıt Uzak İlçe İse İlçenin İşlem Sonucuna Göre

12

Din Bilgisi Talebi

1- Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi2-Dilekçe

3 dk.

13

Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığını Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi

1-Müracaatçının Kimliğini Kanıtlayan Resmi Fotoğraflı Kimlik Belgesi2-Dilekçe3-Aynı Aileden Olduklarını Gösterir Resmi Belge4-Aynı Aileden Olduklarını Gösterir Resmi Belgesi Bulunmayanlar için, MAHKEME'ce verilmiş TESPİT KARARI

7 dk.

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. 


İlk Mür. Yeri: İlçe Nüfus Müdürlüğü 

İsim : Metin UYSAL   

Unvan      : İlçe Nüfus Müdürü

Adres      : İskele Mahallesi Hükümet Konağı Cad. No:1

Tel           : 0232 7313007    
                           

İkinci Mür. Yeri: Karaburun Kaymakamlığı
                                         

İsim     : Serap ÖZMEN ÇETİN
 

Ünvan    : Kaymakam 

Adres     : Hükümet konağı Cad. No:1 

Tel       : 0232 7313001 - 7312662