İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET STANDART TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE

 

1

 

   

2521 Sayılı Kapsamında Verilen Yivsiz

Tüfek Ruhsatları

1.Dilekçe

2.Sağlık raporu

3.Nüfus cüzdan fotokopisi

4.Sabıka kaydı

5.İkamet belgesi

6.Fotoğraf

7.Ruhsat cinsine göre yönetmelikte belirtilen diğer belgeler
 

   Yeni ruhsatlarda 7 iş

günü

Devir alınan tüfeklerde

dosyanın geldiği günden

itibaren 7 iş günü

 

2

   

2521 Sayılı Kapsamında Verilen Yivsiz

İmalathanesi Ruhsatları

1.Dilekçe

2.Sağlık raporu

3.Nüfus cüzdan fotokopisi

4.Sabıka kaydı

5.İkamet belgesi

6.Fotoğraf

7.Ruhsat cinsine göre yönetmelikte belirtilen diğer belgeler
 

  

10 iş günü

   

3

     Şikayet veya Müracaat Dilekçelerinin

Cevaplandırılması

Müracaat Gerçek Kişi Tarafından yapılmışsa;

1.Ad:Soyad ve imzası;

2.Oturma ve İş adresi;

3.Elektronik bir ortamda yapılan bir başvuru ise T.C Kimlik

numarası

4.cevap istenen adres.

Müracaat Tüzel Kişi Tarafından Yapılmışsa;

1.Tüzel kişilik ünvanı ve adresi

2.Tüzel kişi adına yetkili kişinin adı ve soyadı ve imzası

3.Yetki belgesi

4.Elektronik ortamda yapılan bir başvuru ise T.C Kimlik numarası

   

Aynı gün

 

 

4

 

  Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının

verilmesi

Kaza yapan şahsın bizzat veya birinci derece yakını veya

müvekkilin sürücü belgesi ya da nüfus cüzdan veya

vekâletnamenin ibraz edilmesi sureti ile

 

3 İş Günü

   

5

      Bilgi Edilme Başvurularının Cevaplanması

Müracaat Gerçek Kişi Tarafından yapılmışsa; 1.Ad:Soyad ve imzası; 2.Oturma ve İş adresi;3.Elektronik bir ortamda yapılan bir başvuru ise T.C Kimlik

numarası 4.Cevap istenen adres. Müracaat Tüzel Kişi Tarafından Yapılmışsa; 1.Tüzel kişilik unvanı ve adresi2.Tüzel kişi adına yetkili kişinin adı ve soyadı ve imzası 3.Yetki belgesi

4.Elektronik ortamda yapılan bir başvuru ise T.C Kimlik

numarası

    

Kurumumuzu ilgilendiren konu ise 15 iş günü içinde, diğer kurumları ilgilendiriyor ise 30 iş günü içinde

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  

 

İlk Müracaat Yeri    : İlçe Jandarma Komutanlığı

İsim                             : Mehmet DÜKTÜR

Unvan                          : J.Asb.Kd.Bçvş. 

Adres                          : Jandarma Kom. 

Tel                               : 02327312860 

e-posta                       : -

İkinci Müracaat Yeri    : Karaburun Kaymakamlığı

İsim                             : Serap ÖZMEN ÇETİN

Unvan                          : Kaymakam 

Adres                          : İskele Mahallesi Hükümet Konağı Kat:3

Tel                               : 7313001 - 7312662 

e-posta                : karaburun@icisleri.gov.tr