İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Tüfek Ruhsatı Verilmesi

-Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe-3 Adet Fotoğraf -Sağlık Raporu-Sabıka Kaydı2521 sayılı Kanun

1 Gün(Kaymakamlık Olur’u Alınıyor)Dosya No: 1

2

Meskende Silah Bulundurma Ruhsatı Verilmesi

-Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe- 3 Adet Fotoğraf- Heyet Raporu- Sabıka Kaydı- Eski Ruhsat- Silah Tespiti-Vergi Dairesi Harç6136 sayılı Kanun

3 GünDosya No:1

3

İşyerinde Silah Bulundurma Ruhsatı Verilmesi

- Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe- 3 Adet Fotoğraf- Heyet Raporu- Sabıka Kaydı- Eski Ruhsat- Silah Tespiti-Vergi Dairesi Harç- Vergi Levhası Fotokopisi (Vergi Dairesinden Onaylı)-İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi (Belediyeden onaylı)6136 sayılı Kanun

3 GünDosya :1

4

Kapalı Yer Toplantısı Düzenlenmesi

-İkametgah Belgesi-Nüfus Cüzdan Fotokopisi-Beyan Formu2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

1 Gün(Kaymakamlık Olur’u Alınıyor)Dosya No:2

5

    Siyasi Parti Kongresi Düzenleme

   -İkametgah Belgesi-Nüfus Cüzdan Fotokopisi-Beyan Formu2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu

   1 Gün(Kaymakamlık Olur’u Alınıyor)Dosya No:2

6

Otel Sorgulama Şifresi Verilmesi

-Vergi Levhası-İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı-Dilekçe 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

30 DakikaDosya No:3

7

Havai Fişek Atılabilmesi

-Dilekçe (Kaymakamlık Havaleli)-A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi -Ateşleyicinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi-Patlayıcı Madde Taşıma Sigortası 87/12028 Karar Sayılı Tüzük ve  06.04.2006 tarih ve 32 Sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi

1 Gün(Kaymakamlık Olur’u Alınıyor)

                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  

İlk Müracaat Yeri: İlçe Emniyet Müdürlüğü 

İsim                 : Murat KARAMANLI

Unvan             : Polis Memuru 

Adres : Merkez Mah. Emniyet Cd. No:37 

Tel       : 731 3013    

Faks     : 731 3330

e-Posta :karaburunihbar@egm.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri: İlçe Emniyet Müdürlüğü

İsim      : Nafiz Serkan DEMİRER

Unvan   : İlçe Emniyet Müdürü

Adres     : Merkez Mah. Emniyet Cd. No:37 

Tel         : 731 3013

Faks      : 731 33 30


e-posta  : karaburunihbar@egm.gov.tr